Kavárna U Frinda, sociální podnik

Principy sociálního podnikání

Společnost FRIND s.r.o. byla založena v roce 2017 za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti s přednostním uspokojováním místních potřeb a využíváním místních zdrojů ve Šluknovském výběžku. Společnost provozuje Kavárnu U Frinda Krásná Lípa, sociální podnik https://www.facebook.com/kavarna.frind. V naší kavárně, která se nachází v nejstarším domě na náměstí v Krásné Lípě, v centru NP Českého Švýcarska, vytváříme pracovní příležitosti pro soby se zdravotním postižením. V současné době máme 25 kolegů, z čehož 19 kolegů má zdravotní postižení (mentální, psychické nebo fyzické). Pracovní úvazky a pracovní činnosti, jsou upravovány, dle možností a schopností jednotlivých členů našeho týmu, kdy se společně soustředíme na rozvoj jednotlivých dovedností a schopností.

V rámci firemní kultury se snažíme o zavedení principů sebeřízení a svobody v práci (díky zapojení do projektu Sebeřídící CEDR), kdy se na rozvoji podílí všichni kolegové a jedním z klíčových výstupů je charakteristiky naší spolupráce v týmu: „V kavárně dáváme sobě navzájem energii a radost. Dáváme si pocit, že jsme přijímáni, respektování a potřební. Společně vytváříme jedinečné místo s příběhem, kam se zákazníci rádi vracejí posedět v přátelské atmosféře klidu a pohody.“ V rámci sebeřízení jsme si společně stanovili tyto cíle, které dennodenně, žijeme. Zdokonalovat se a růst – individuální posun (naučit se obsluhovat kávovar, točit zmrzlinu), mít vzdělávací plán, zaměřit se na předávání zkušeností – víc komunikovat o tom, co se kdo naučil a práce s chybou, poučit se i z chyb kolegy - "chyba je kámoš, ne žralok."

Nabídka v naší kavárně se soustředí z 80 % na místní dodavatele (cukrářské výrobky od dvou regionálních výrobců, pečivo z místní pekárny, polévky ze sociálního podniku PPikanto, sušenky a likéry se značkou ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt). Ostatní výrobky odebíráme od malých dodavatelů (káva z Liberecké pražírny, sirupy z Jablonce, víno z malého vinařství Špalek).

V rámci ekonomického principu máme v zakládacích dokumentech, že disponibilní zisk ve výši 70 % musí být použit výhradně k dalšímu rozvoji společnosti a pouze 30 % může být rozděleno mezi zakladatele. Tržby z naší činnosti tvoří 60 % našich příjmů, 40 % je tvořeno z refundací Úřadu práce (jsme chráněný zaměstnavatel) a drobných dotací.